Sexistenz 2019

WachtMeizter - Kirby

Wachtmeizter syns och hörs vanligast under några få veckor i slutet på augusti och försvinner därefter med sin älskling, vart vet få men det sägs att hon håller till någonstans i något som bara kan liknas till en bunker. Kirby månar om sexmästeriets sockerintag men har inte lika mycket kärlek för utomstående. När Kirby inte suckar åt nollor försöker hon motstå frestelsen att sucka åt nollor och för att hindra sina värsta impulser vistas hon helst i iskallt vatten. Det sägs att hon endast pluggar marin teknik för att så snart som möjligt kunna bistå sexmästeriet med ytterligare ubåtar men huruvida detta är sant får du fråga Kirby, men då är du ute på farligt vatten.

- Medusa, Kvarsittningsmästare