Sexistenz 2019

BläckMästare - RullatorJenny

Med penna och papper i högsta hugg är Bläckmästaren alltid redo för affischer och märken och hans verk sätter definitivt sexmästeriet på konstkartan men det är inte alltid utan plagiat. När Banksy kopierade en av Bläckmästarens posters vedergällde sexmästeriet detta genom att strimla verket på Sothebys auktion i London. Sedan dess jobbar RullatorJenny allra helst i det tysta, gärna med en kopp te i Lokalens™ os av gudadrycken, han har uppgett att detta förhöjer inspirationen markant. RJ är även ansvarig för sexmästeriets hälsa och ser till att deras intag av grönsaker inte understiger en rekommenderad nivå.

- Medusa, Kvarsittningsmästare