Sexistenz 2019

DônkMästare - Blåval

Dônkmästaren är sexmästeriets trogna saftblandare, han ser till att vätskebalansen håller en god och jämn nivå både dag och natt. Ibland skymtar man Dônkmästaren med stora kalkylblad och man anar nedskrivna ord som skvallrar om höstens bravader, men inget går att utläsa med säkerhet. Blåval gillar att testa saker och han gillar speciellt när man testar honom, och kan man inte testa honom går det bra att fånga honom. Man ska dock inte testa för mycket med denna herre, bakom den dystra fasaden spelar ett leende på Blåvals läppar, det är nollornas första och enda varningssignal. Dônkmästaren innehar kunskap skänkt till honom från ovan, en belöning från gudarna. Men hur var det nu med belöningen? Jag har hört att det går hand i hand med straffet…

- Medusa, Kvarsittningsmästare