Sexistenz 2019

Ubåtsamiral - Bukkakaduva

På Örlogsbasens havsbotten vilar Ubåtsamiralen och återvänder endast till ytan i viktiga ärenden. Han ser till att Sexistenz ständigt har access var det än kan behövas och i och med sitt breda kontaktnät över Östersjön säkerställer han att studenterna får roa sig till havs. Bukkakaduva är en omärklig man med ett högst märkligt namn, huruvida han erhöll det är en berättelse som redan tagit sin rättmätiga plats i historieböckerna. Nere i sin ubåt, i skymundan från omvärlden njuter Bukkakaduva av det goda livet. Det sägs att Madam Wachtmeizter konstruerat en miniubåt, precis lagom stor för att frakta de Onlinepizzor som Ubåtsamiralen beställer till Lindholmens lastkaj. Vad som egentligen befinner sig inuti pizzakartongen och miniubåten är ännu en gåta.

- Medusa, Kvarsittningsmästare